Wat zijn de slaagkansen na je diploma?

Wat zijn de slaagkansen na je diploma?

In 2018 verlieten 70.606 jongeren in Vlaanderen de school. Eén jaar later is 8,9% of 6.262 van deze schoolverlaters op zoek naar werk. Na een daling van het werkzoekendenpercentage tussen 2013 en 2018 (van 13% in 2013 naar 8,9% in 2018) blijft het in juni 2019 steken op 8,9%. Die stagnerende trend valt te wijten aan een groeivertraging van de economie. Vanaf februari 2019 zien we immers de toename in het aantal vacatures van de afgelopen jaren afvlakken.

Diploma boost je kansen

Een groot deel van de jongeren die na een jaar geen werk hebben gevonden, zijn zogenaamde ‘ongekwalificeerde schoolverlaters'. Dat zijn leerlingen die werk zoeken met maximaal een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs. In 2018 tellen we 6.320 ongekwalificeerde schoolverlaters. Dit komt neer op 9% van de volledige schoolverlaterspopulatie. Tegenover 2017 betekent dit een minieme daling van 0,2%. De ongkwalificeerde schoolverlaters zijn echter wel goed vertegenwoordigd onder de werkzoekende jongeren. In 2018 waren ze goed voor 27,6% van de werkzoekende starters die een jaar waren afgestudeerd, maar in 2019 liep hun percentage zelfs op tot 30,5%. Bij een minder gunstige economie zijn het dus deze laagopgeleiden die als eersten in de klappen delen. Zeker in deze onstabiele coronatijden is een diploma van belang.

Werkervaring werkt

Niet alleen een diploma, maar ook werkervaring is waardevol op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het relatief lage percentage werkzoekenden bij schoolverlaters uit de Leertijd (11,6%), waar vier dagen beroepsgerichte praktijkopleiding worden gecombineerd met één dag theorie. Vooral de Leertijd-schoolverlaters die de arbeidsmarkt betreden met een beroepskwalificatie én een diploma secundair onderwijs op zak doen het met een werkzoekendenaandeel van 8,4% meer dan behoorlijk. Ze scoren hiermee even goed als jongeren die de school verlaten met een diploma beroepssecundair onderwijs (percentage werkzoekenden: 8,5%) of technisch secundair onderwijs (percentage werkzoekenden: 8,8%). Schoolverlaters met een hoger diploma haalden gemiddeld het laagste aandeel werkzoekenden: 3,1%.