UHasselt voert vak algemeen Frans in

UHasselt voert vak algemeen Frans in

De studenten krijgen er al zakelijk Frans, maar hun kennis van de taal blijkt vaak onvoldoende. Daardoor moeten ze heel wat inspanningen leveren om naast de reguliere lessen het online leermateriaal Frans in zelfstudie door te nemen. «We hebben de afgelopen tien jaar vastgesteld dat ze de eindtermen van het secundair onderwijs niet meer halen. Studenten verdrinken in het werk om te remediëren en kunnen dan pas mee met de zakelijke taalbeheersing», zegt hoofddocent aan de faculteit Martine Verjans.

Geen spraakvaardigheid

Volgens UHasselt ontbreekt het de studenten vooral aan spreekvaardigheid. «We weten heel goed wat onze studenten moeten kunnen op de arbeidsmarkt. Het frustrerende voor studenten is dat ze niet kunnen wat ze zouden moeten kunnen», legt Verjans uit. «Die gespreksvaardigheid hebben ze totaal niet, bijvoorbeeld voor een zakenlunch of om contracten te onderhandelen. Ze slagen er niet in om een enkelvoudige betekenisvolle zin te produceren, laat staan een dialoog of gesprek.»