Tien keer meer duale leerlingen in vier jaar tijd

Tien keer meer duale leerlingen in vier jaar tijd

Sinds de leervorm dit jaar officieel erkend is combineren steeds meer jongeren lessen op school met de praktijk in een bedrijf. 70% van de leerlingen zijn jongens, 30% meisjes. De drie populairste richtingen zijn Haarzorg, Elektromechanische technieken en Zorgkunde.

«We hebben de voorbije jaren samen met veel partners heel hard geïnvesteerd in de uitbreiding van onze duale opleidingsmogelijkheden. Zo is Vlaanderen gestart met zes duale opleidingen en geëvolueerd naar meer dan tachtig opleidingen», zegt Vickie Dekocker, directeur Innovatie Syntra Vlaanderen en Secretaris Vlaams partnerschap duaal leren.

Leren op de werkvloer

Vlaanderen scoort laag op levenslang leren, maar duaal leren kan daarvoor een tegengewicht bieden. «Door hun duale traject komen jongeren meer in contact met de bedrijfswereld», legt Dekocker uit. «Dat is niet alleen belangrijk om op korte termijn een vlotte aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden. Ook op lange termijn biedt duaal leren een groot voordeel: jongeren zien het bedrijf namelijk meer als een leeromgeving. Het bedrijf wordt dus de school.»

Desondanks vormt het aantal duale leerlingen nog altijd maar 1,6% van het totale aantal leerlingen in het secundair onderwijs. Syntra Vlaanderen organiseert daarom de wedstrijd IdeaalDuaal, waarbij Vlaamse leerlingen en studenten worden aangespoord om nieuwe ideeën rond duaal leren in te sturen. Syntra Vlaanderen trekt met een foodtruck langs zeven Vlaamse en Brusselse scholen om de meer dan 3.500 leerlingen en studenten aan te moedigen om deel te nemen.