Staking bij De Lijn eindigt morgen na akkoord tussen vakbonden en directie

Staking bij De Lijn eindigt morgen na akkoord tussen vakbonden en directie

Het personeel protesteerde de voorbije dagen tegen tal van problemen bij De Lijn in Vlaams-Brabant, waaronder het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en de slechte planning voor de controleurs. Vandaag was er daardoor al voor de tiende dag op rij hinder door stakingsacties.

Akkoord

In het akkoord belooft de directie aanpassingen aan de planning voor chauffeurs en controleurs. Wijzigingen aan werkroosters voor de volgende dag kunnen ten laatste om 12 uur aan de betrokkene gemeld worden. Er komt met het oog op de berekening van de lonen ook een nauwkeurigere 'puntering' voor de werkelijk gewerkte uren. De loonadministratie van De Lijn belooft een snellere oplossing voor fouten in de berekening van het loon en vergoedingen. Alle geplande verloven in deze provincie zijn goedgekeurd tot en met 31 december.

Snel beklonken

De onderhandelingen deze ochtend in Leuven duurden nauwelijks een uur. De directie kon zich met name vinden in de aanpassingen die de vakbonden woensdag al hadden toegevoegd aan het voorstel dat de directie de dag voordien had overgemaakt na afloop van de verzoeningsvergadering. De directie was toen evenwel vertegenwoordigd door iemand die geen mandaat had om te onderhandelen.

De Lijn waarschuwt reizigers dat er vandaag nog hinder kan zijn, maar verwacht dat de bussen vanaf morgen weer normaal zullen rijden.