Schauvliege weert zich na dagvaarding voor te vuile lucht

Schauvliege weert zich na dagvaarding voor te vuile lucht

De Antwerpse burgerbewegingen stRaten-Generaal en Ademloos klagen de kwaliteit van het luchtsaneringsplan voor hun regio aan. De Vlaamse overheid moest van Europa zo'n plan publiceren, omdat in Antwerpen de normen voor ongezonde stikstofdioxide worden overschreden.

"20 jaar te laat"

"Dit plan getuigt van een minachting voor de Europese wetgeving en de gezondheid van Antwerpenaren", klinkt het bij stRaten-Generaal. "Pas in 2030 verwacht men min of meer de norm te halen, twintig jaar nadat het in orde moest zijn."

Volgens modelkaarten van de Vlaamse Milieumaatschappij wordt de Europese norm voor stikstofdioxide ook in tal van Vlaamse steden en gemeenten overschreden. De Europese wetgeving schrijft voor dat een luchtsaneringsplan dan verplicht is. "Met onze dagvaarding eisen wij dat de Vlaamse overheid binnen de twee maanden zo'n urgentieplan inzake luchtvervuiling publiceert voor héél Vlaanderen", zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

"Ook federale materie"

"Greenpeace signaleert een terecht probleem, maar ik ben niet overtuigd dat ze de goede methode hanteren", reageerde milieuminister Schauvliege in De Ochtend op Radio 1. Volgens Schauvliege maakt de Vlaamse regering werk van de ontdieseling van het wagenpark. Ze verwees ook naar het kader voor de lage-emissiezones (LEZ) dat de regering heeft uitgewerkt. Wel erkende ze dat op een aantal plaatsen de Europese milieunormen niet gehaald worden. Schauvliege haalde ook aan dat een aantal zaken, zoals bedrijfswagens, federale materie zijn.

Vlaams parlementslid voor Groen Elisabeth Meuleman reageerde teleurgesteld op Schauvlieges "lauwe" repliek. "Als burgers een minister voor de rechter dagen, zou dat een wake-upcall moeten zijn. Voor Schauvliege begint het dagelijkse realiteit te worden, en nog gaat er geen belletje rinkelen." Voor Groen probeert minister Schauvliege haar verantwoordelijkheid te ontlopen door te stellen dat luchtverontreiniging geen louter Vlaamse zaak is.