Reservatiesysteem voor treinen op komst?

Reservatiesysteem voor treinen op komst?

Verschillende fracties van oppositie en meerderheid pleiten al een tijdje voor de invoer van een reservatiesysteem bij de openbaarvervoersmaatschappij. Aanleiding is de grote drukte voor de treinen naar zee.

"Deze vraag moet objectiever bekeken worden», zei Gilkinet gisteren tijdens de plenaire vergadering van de Kamer. "Daarom heb ik de FOD Mobiliteit gevraagd om te bestuderen op welke manier dit kan en hoe andere landen dat bijvoorbeeld doen."

Dreigementen

Gilkinet ging ook nog in op de brief waarin NMBS-CEO Sophie Dutordoir ermee dreigt de treinen naar de kust te schrappen als de regering geen oplossing vindt voor een aantal volgens haar onhaalbare maatregelen - zoals de regel dat je enkel nog aan het raam mag zitten op treinen richting kust.

De minister heeft Dutordoir bevestigd dat de maatregel vanaf morgen wordt toegepast. "Ik heb ook opnieuw gevraagd om alle nodige middelen in te zetten om de situatie te beheersen, zoals voldoende capaciteit in de treinen richting kust en naar andere bestemmingen."

"Aan hetzelfde zeel trekken"

Intussen komt de NMBS met een meer verzoenende boodschap. "NMBS zal maximale inspanningen blijven leveren om die stromen te kanaliseren, maar kan dat op dat moment uiteraard niet alleen." Daarom vraagt NMBS dat "iedereen aan hetzelfde zeel trekt om ervoor te zorgen dat het treinverkeer veilig kan blijven verlopen, en dat zowel voor de reizigers als voor het eigen personeel."