Recidive ligt 41% lager bij overtreders die verkeerscursus als straf krijgen

Recidive ligt 41% lager bij overtreders die verkeerscursus als straf krijgen

In de studie werden meer dan 600 bestuurders opgenomen die ofwel een klassieke straf ofwel een vorming kregen opgelegd tussen 2010 en 2014.

Klassieke straf minder efficiënt

In totaal is 51% van alle overtreders hervallen tijdens de onderzochte periode. Van degenen die een klassieke straf kregen, pleegde 63% opnieuw strafbare verkeersfeiten. Bij de groep overtreders die een cursus volgden, was dat maar 37%. Dat betekent volgens Vias dat bestuurders die een vorming hebben gevolgd gemiddeld 41% minder recidive kennen dan zij die een klassieke straf kregen opgelegd.

Meer effect bij vrouwen

Bestuurders die een klassieke straf krijgen, blijken bovendien sneller te hervallen. Zo is na duizend dagen na hun veroordeling ongeveer 25% van de bestuurders die de vorming volgden, hervallen, terwijl dit ongeveer 50% bedraagt voor de bestuurders die een klassieke straf kregen opgelegd. Voor zowel mannen als vrouwen blijken verkeerscursussen effect te hebben, al is het gunstig effect voor vrouwen meer uitgesproken.