Ontbossing in Brazilië is op een jaar tijd verviervoudigd

Ontbossing in Brazilië is op een jaar tijd verviervoudigd

Volgens het Braziliaanse staatsinstituut voor milieuwetenschappen INPE, dat de ontbossing van het Amazonegebied becijfert, is de voorbije maand een areaal van 2.254 vierkante kilometer verwoest. In juli 2018 ging het nog om 596,6 vierkante kilometer, een stijging dus met 278% op een jaar tijd.

In juni 2019 was er in vergelijking met het jaar voordien sprake van een toename van de ontbossing met 88%. Over de voorbije 12 maanden verdween in totaal 6.833 vierkante kilometer aan bebost gebied, een stijging met 40%.

Discussie over "leugenachtige cijfers"

De Braziliaanse regering stuurde onlangs nog de directeur van het INPE, Ricardo Galvao, de laan uit omdat hij "leugenachtige" cijfers zou vrijgeven en zo "het spelletje van de ngo's" zou meespelen. Bolsonaro zelf is een notoir klimaatveranderingontkenner en vindt dat de gegevens van het INPE over de stijgende ontbossing "niet overeenstemmen met de realiteit" en "het imago van Brazilië schade toebrengen".