Onderzoek: Belgische politie heeft weinig zicht op eigen racisme en geweld

Onderzoek: Belgische politie heeft weinig zicht op eigen racisme en geweld

Er bestaan geen duidelijke, betrouwbare cijfers over incidenten bij de Belgische politiediensten, zo bleek uit het onderzoek van de Algemene Inspectie. Zelfs een intern rapport van de federale politie over het aantal mensen dat stierf nadat een vuurwapen werd gebruikt, blijkt niet volledig betrouwbaar omdat niet alle gevallen worden gesignaleerd aan de interne preventiedienst van de federale politie. De for­mulieren met meldingen van wapenincidenten vermelden niet altijd de gevolgen voor derden en sommige politiemensen zijn meer gefocust op de gewonden in eigen rangen.

De Inspectie stelt vast dat er bij de politie geen uniform en coherent beleid is rond integriteit. Politiechefs die optreden als tuchtoverheid hebben geen zekerheid dat ze correct worden ingelicht als een van hun medewerkers strafrechtelijk veroordeeld is. Er is ook een gebrek aan screening van politiemensen tijdens hun loopbaan. Zo'n screening zou op geregelde tijdstippen moeten gebeuren voor gevoelige functies. Behalve beïnvloeding door criminele bendes moet dat extremisme bij de politie aan het licht brengen.

Politievakbond: "Geen algemene cultuur van racisme"

Carlo Medo, voorzitter van politievakbond NSPV, zet grote vraagtekens bij het feit dat er geen duidelijke, betrouwbare cijfers zouden zijn. "Elke burger kan een klacht indienen, die daarna wordt onderzocht door het Comité P. Dus dan zouden die cijfers heel eenvoudig door het Comité P of de magistratuur - als de rechtbank erover moet oordelen - kunnen worden vrijgegeven", aldus Medo. Hij stelt zich ook vragen bij het feit dat niet alle wapenincidenten gesignaleerd zouden worden aan de interne preventiedienst. "Dat lijkt me eerder een deontologisch en integriteitsprobleem, waarbij sommige leidinggevenden de meldingen niet doorgeven."

Toch wil Medo in plaats van op een nieuw controlesysteem, vooral inzetten op betere screening en een vorm van sociale controle. Net daar is de politie nog zoekende, klinkt het. Hij omschrijft het tweejaarlijkse evaluatiemoment dan ook als een gemiste kans, terwijl dat net het ideale moment zou moeten zijn voor een diepgaand gesprek.

Ten slotte onderstreept de topman van NSPV dat er bij de politie an sich geen algemene cultuur van discriminatie of racisme heerst. "99,99 procent van de politieagenten oefent op een integere en onpartijdige manier hun job uit", besluit Medo.