Mobiliteitsbudget vervangt auto voor korte ritten

Mobiliteitsbudget vervangt auto voor korte ritten

'Mobility as a service', kortweg MaaS, moet de manier worden waarop we in de toekomst ons vervoer plannen. Bij 'de Spotify van het transport' rekent de gebruiker niet alleen op zijn eigen wagen, maar ook via mobiliteitsbudget op een scala aan mogelijkheden. Touring onderzocht in en rond Gent wat de impact van het concept op ons autogebruik is.

Doelgroep lijkt stedelingen te zijn

Het proefproject leert dat MaaS een aanvulling kan zijn op het gebruik van de privé-wagen. "Terwijl de auto vooral werd ingeschakeld voor langere verplaatsingen, ging men voor de overige verplaatsingen al sneller een beroep doen op een deelauto of het openbaar vervoer. Dat doet ons besluiten dat de doelgroep voor het concept vooral stedelingen zullen zijn", klinkt het. "Om uit te gaan, genoot de taxi de voorkeur en voor multimodale verplaatsingen ging het vooral om bus in combinatie met fietsdelen."

Touring wil nu werk maken van een routeplanner. Zo'n app zou het voor gebruikers makkelijker moeten maken om hun traject uit te stippelen. Bovendien bereidt het de introductie van MaaS voor op een grotere schaal dan Gent. Die testfase zou in het begin van volgend jaar van start gaan en een ruimer aanbod aan mobiliteitsmogelijkheden bevatten.