Marc Van Ranst: "Huidige bubbel van 5 te moeilijk om lang vol te houden"

Marc Van Ranst: "Huidige bubbel van 5 te moeilijk om lang vol te houden"

Op 1 juli werden de bubbels vergroot tot 15 mensen per persoon per week. Eind juli werd die versoepelende maatregel, door de grote stijging van het aantal nieuwe besmettingen, opnieuw verstrengd naar de huidige bubbel van 5 vaste contacten per gezin. Van Ranst betreurt dat de overheid, wat betreft de bubbel van 15, inging tegen het advies van de experten. “De beslissing om op 1 juli (tegen het advies van de experten) over te gaan naar de wisselende bubbels van 15 personen was geen goede beslissing. Op 1 juli waren er gemiddeld 87 besmettingen per dag. Op 13 juli staat de teller op 116 nieuwe besmettingen per dag en begint de curve van het aantal besmettingen sneller en sneller weer te stijgen”, schrijft hij op Facebook.

Juiste beslissing

Het was dan ook noodzakelijk om de bubbel van 15 terug te schroeven naar 5 vaste contacten per gezin. “De beslissing om op 29 juli (op advies van de experten) de sociale contacten terug te schroeven naar de 5 vaste contacten per gezin was de juiste beslissing. Op 29 juli waren er gemiddeld 472 nieuwe besmettingen per dag. De cijfers blijven nog twaalf dagen oplopen tot 606 per dag op 10 augustus, en dan beginnen de besmettingen weer te dalen. Deze daling is eerder traag omwille van twee redenen: 1) instroom van Covid19-positieve reizigers uit oranje en rode gebieden, en 2) de mensen zijn de coronamaatregelen beu en hebben meer sociale contacten (maar zijn toch nog altijd voorzichtig)”, klinkt het.

Nood aan draagvlak bij bevolking

Hij concludeert dat het niet evident is om de juiste keuzes te maken in crisistijd. Hij benadrukt tevens dat de huidige bubbel van 5 mogelijk niet houdbaar is. “Crisismanagement van een pandemie is niet eenvoudig. Een foute beslissing doet de curve stijgen. De juiste beslissing doet de curve dalen. Experten doen hun best om de regering zo goed mogelijk te adviseren. En dan kan de regering beslissen om dat advies te volgen of niet te volgen. Echter, draagvlak bij een bevolking is nodig om de inspanningen vol te kunnen houden. Die 5 vaste contacten per gezin blijkt te moeilijk om in de praktijk lang vol te houden”, besluit hij.