"Maar" 6 procent van Belgen heeft antistoffen tegen coronavirus

"Maar" 6 procent van Belgen heeft antistoffen tegen coronavirus

Uit een eerste onderzoek van de Universiteit Antwerpen twee weken geleden bleek dat 3 procent van de Belgen antistoffen had, die aanwijzen dat het immuunsysteem tegen het virus heeft gevochten. Uit de tweede meting, op basis van ongeveer 3.400 bloedstalen, blijkt het nu om 6 procent van de Belgen te gaan.

De bloedstalen werden afgenomen tussen 20 en 26 april, wat aantoont dat ook tijdens de lockdownperiode nog veel Belgen besmet raakten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het percentage niet snel stijgt, omdat we er alles aan doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Volgende meting eind mei

De derde meting binnen drie weken wordt waarschijnlijk een bevestiging van de lockdownsituatie. "Het wordt dan interessant om te kijken of we weer een stijging krijgen met 3 of 4 procent ondanks de lockdown, de volgende wordt interessant omdat de versoepeling dan aan de gang is. En dan moeten we kijken of we die ook vertaald zien in de percentages", aldus Van Damme. "In een ideale situatie zien we ook dan nog een gelijkaardige stijging als die tijdens de lockdown, wat zou betekenen dat de mensen wel degelijk voorzichtig blijven en de afstand blijven respecteren."

Wel staan we nog heel ver van een groepsimmuniteit, waarbij minstens de helft van de bevolking antilichamen moet hebben. "Zelfs de Europese landen die daarop gerekend hadden, zoals Zweden of het Verenigd Koninkrijk, hebben dat idee verlaten en zullen een andere manier moeten zoeken", besluit Van Damme.