Luchtvervuiling kort ons leven met 20 maanden in

Luchtvervuiling kort ons leven met 20 maanden in

Volgens de studie droeg luchtvervuiling in 2017 bij tot een op tien overlijdens wereldwijd. In België zou het om 4.420 sterfgevallen gaan. Ze is daarmee de op vier na grootste risicofactor voor sterfte: vervuilde lucht veroorzaakt meer doden dan malaria, verkeersongevallen, ondervoeding en alcohol, en ongeveer evenveel als roken.

Jong en oud getroffen

De impact verschilt echter veel van regio tot regio. Vooral Zuid-Azië lijdt onder de gevolgen van luchtvervuiling. Zo werden in China en India respectievelijk 851.700 en 673.100 sterftes in 2017 gelinkt aan luchtvervuiling. In de regio vermindert de levensverwachting van pasgeborenen met gemiddeld 30 maanden. Een combinatie van luchtvervuiling buiten - door verkeer en industrie - en vervuilde lucht binnen - door open vuren - ligt aan de basis.

In Sub-Sahara-Afrika slinkt de levensverwachting met gemiddeld 24 maanden en in Oost-Azië met ongeveer 23 maanden. Daartegenover staat het effect van luchtvervuiling op de levensduur in de ontwikkelde wereld. Die wordt geschat op minder dan 5 maanden.

"Dat het leven van kinderen zoveel ingekort wordt, kwam als een verrassing", zegt topman Robert O'Keefe van het Health Effects Institute, aan The Guardian. "Er is geen magische oplossing, maar overheden moeten ingrijpen."