Gaat DAN pas de horeca weer volledig open?

Gaat DAN pas de horeca weer volledig open?

Begin maart werden er heel wat versoepelingen aangekondigd voor de maanden erna. Jammer genoeg heeft de derde coronagolf roet in het eten gegooid en worden er heel wat versoepelingen wellicht uitgesteld.

Drie weken tussen versoepelingsmomenten

Dat blijkt ook uit het advies van coronacommissaris Pedro Facon en zijn experten voor het Overlegcomité van morgen. Zij brengen nog steeds hetzelfde exitplan naar voren als begin maart werd aangekondigd, maar stellen voor om drie weken tussen de versoepelingsmomenten in te lassen “om goed te kunnen inschatten wat de impact van die versoepelingen is”, zo lezen we in Het Nieuwsblad.

Uitstel van initiële exitplan

In het initiële exitplan was er sprake van een ‘buitenplan' vanaf 1 april. Dan zou de cultuur- en sportsector weer buitenevenementen mogen organiseren met maximaal 50 aanwezigen. Ook pretparken zouden dan weer mogen openen. Vanaf 1 mei zou het ‘binnenplan' dan toegepast worden, met onder meer de volledige heropening van de horeca.

Horeca volledig open in juni?

Jammer genoeg heeft de derde coronagolf hier een stokje voor gestoken. Als het advies van coronacommissaris Pedro Facon en zijn experten opgevolgd wordt, mogen we dus verwachten dat het ‘buitenplan' in werking gaat vanaf midden mei, drie weken na de toepassing van het eerste pakket versoepelingen (het heropenen van de scholen komende maandag). Het is mogelijk dat de terrassen van de horeca ook dan, midden mei, al geopend worden. Nog eens drie weken later, begin juni, zou dan het derde pakket versoepelingen geactiveerd kunnen worden: het ‘binnenplan' waarbij de horeca volledig heropend wordt, zowel binnen als buiten.