Dagmar uit 'Boer zkt Vrouw' keerde na exit nog terug naar Bart: "Ik voelde me toen heel overbodig"

Dagmar uit 'Boer zkt Vrouw' keerde na exit nog terug naar Bart: "Ik voelde me toen heel overbodig"

Zowel Lotte (24) als Dagmar (22) gooiden de handdoek in de ring bij boer Bart in Wortegem-Petegem. Ze hadden de indruk dat Bart zijn keuze al lang gemaakt had en wilden hem meer tijd geven om Céline beter te leren kennen.

Koetjes en kalfjes

Een week na haar vertrek ging Dagmar toch nog eens langs bij boer Bart. “De week nadien ben ik nog even naar de boerder? teruggekeerd, dat hadden we zo afgesproken b? het afscheid. Ik hoopte op een goed gesprek zonder Céline, en ook zonder camera's. Ik deed er een uur en veertig minuten over om naar daar te r?den, we hebben een halfuur over koetjes en kalfjes gepraat en toen zei h? dat h? weer aan het werk moest. Een gesprek zónder camera's lukte dus ook moeil?k... Ik voelde m? op dat moment heel overbodig”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Onvolwassen

Hoewel ze in het begin veel gevoelens had voor Bart, minderde dat bij Dagmar al snel, tevens omdat ze merkte dat haar gevoelens niet beantwoord werden. “In het begin was dat lastig, ik had het gevoel dat ik niet de kansen kreeg die ik verdiende. Maar aan de andere kant had ik na een t?dje ook wel door dat Bart toch niet echt m?n type is. H? is al 28, maar h? gedraagt zich soms echt nog als een jongetje. Ik had eerl?k gezegd verwacht dat h? volwassener zou z?n”, klinkt het.

Goede vriendin

Dagmar is ervan overtuigd dat ze de juiste keuze gemaakt heeft. “Ik ben daar heel zeker van. Bart is een fantastische gast, maar w? matchten gewoon niet. Sp?t van m?n deelname heb ik niet. Met Lotte heb ik een zeer goeie vriendin aan dit avontuur overgehouden. W? spreken nog geregeld af om samen naar ‘Boer Zkt. Vrouw' te k?ken. Na de a?evering van deze week hebben we zelfs nog een ?lmpje gemaakt om Bart en Céline alle geluk te wensen”, besluit ze.