Brusselse "migratiehub" valt niet in goede aarde

Brusselse "migratiehub" valt niet in goede aarde

Vervoort klaagt de situatie van de migranten in de omgeving van het Noordstation al een tijdje aan. De Belgische Staat doet volgens hem te weinig om hen in hun basisrechten te voorzien. Om daar iets aan te veranderen, stelde de Brusselse minister-president voor om 500.000 euro vrij te maken voor een onthaalcentrum aan het station. Maar dat voorstel werd slecht onthaald, zowel binnen als buiten zijn regering.

Volgens Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) is het project op dit moment niet meer dan een denkpiste die haar minister-president naar voor schuift. "Daarover moeten en zullen we uitvoerig van gedachten wisselen", klinkt het.

"Burgemeester Calais springt gat in de lucht"

"De federale regering heeft haar verantwoordelijkheden en de noodzakelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat er een tweede Calais zou ontstaan in het hart van Brussel", aldus MR-fractieleider Vincent De Wolf in het Brussels parlement. "Door een onthaalcentrum op te richten schept hij vooral de voorwaarden om een consequent en duurzaam aanzuigeffect naar Brussel tot stand te brengen."

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken trekt van leer tegen het voorstel. "We doen alles om een tweede Calais te vermijden", stelt de N-VA-er. Het probleem van migranten in en rond het Maximiliaanpark nabij Brussel-Noord was volgens hem bijna opgelost, "en nu stelt Vervoort een opvanggebouw ter beschikking om een migratiehub te creëren. Een HUB nog wel, het woord zegt genoeg, een HUB naar de UK. De burgemeester van Calais springt een gat in de lucht."