Amazonewoud dicht bij de afgrond

Amazonewoud dicht bij de afgrond

Onderzoekers Thomas Lovejoy en Carlos Nobre wilden inschatten hoeveel bomen we nog konden kappen in het regenwoud. De resultaten zijn alarmerend, erger dan verwacht.

Actie

De kans dat het regenwoud in Zuid-Amerika verandert in een kurkdroge woestijn wordt steeds groter. De laatste vijftig jaar verdween al 17% van de jungle en als dat aandeel groeit tot 20% is er geen weg meer terug. Het hele ecosysteem van Latijns-Amerika zou dan overhoop komen te liggen.

De gevolgen zouden rampzalig zijn: niet alleen voor de planten en dieren die er leven, de hele waterkringloop van Zuid-Amerika zou op zijn kop komen te staan. Volgens de twee wetenschappers is het nog niet te laat, maar moet er wel snel actie ondernomen worden. Het kappen van de bomen gaat in verschroeiend tempo verder en daar wordt te weinig aan gedaan.