"Als er niets verandert, kan 'Youth for Climate' een sekte worden"

"Als er niets verandert, kan 'Youth for Climate' een sekte worden"

In een emotioneel bericht op Twitter liet Kyra Gantois vorige week weten dat ze vertrekt uit de klimaatbeweging ‘Youth for Climate'. Ze gaf als voornaamste reden op dat ze het “beu is om behandeld te worden als een stuk vuil”. De 20-jarige milieuactiviste organiseerde naar eigen zeggen alles achter de schermen, maar kreeg nooit de kans om haar ding te zeggen.

"An accident waiting to happen"

De Nederlandse journalist en voormalig Europarlementariër Derk Jan Eppink zag die verdeeldheid van mijlenver aankomen. “Dit was wat we noemen: ‘an accident waiting to happen'. Die klimaatbeweging was direct grootschalig, meteen ook in de media, en met zo veel onervaren jongeren in de rangen moest dat wel tot ongelukken leiden. Vroeger begon zoiets heel geleidelijk, maar nu gaan zulke bewegingen door de sociale media direct wereldwijd”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Niet volhouden

Ook marketeer Fons Van Dyck is niet verrast door de gang van zaken. Hij wijt het voor een stuk aan hun jeugdige leeftijd. “Hun jonge leeftijd speelt hen parten, ook bij het beheren van persoonlijke relaties in zo'n organisatie. Je zag het begin dit jaar al aankomen. Met hun tomeloze energie konden de klimaatjongeren niet doseren. Elke week 10.000 betogers of meer willen aantrekken: dat blijf je niet volhouden. Heel wat mensen - onder wie ook veel jeugdige mensen zelf - zijn de klimaatjongeren beu gehoord. Er is ook nog een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen”, klinkt het.

Kenmerken van een sekte

Van Dyck begrijpt de frustratie van Kyra Gantois. “Ik kan ook begrijpen dat Kyra geërgerd is omdat volgens haar afwijkende meningen niet worden geduld. Dogmatisch denken is steeds het gevaar in zulke bewegingen. Als Anuna niet leert omgaan met afwijkende meningen, bestaat de kans dat ‘Youth for Climate' kenmerken van een sekte krijgt. Volgens mij bevindt de beweging zich op een kruispunt en moet het fundamentele keuzes maken. Wil men ‘zuiver in de leer' blijven? Of zijn compromissen mogelijk, en werkt men samen met de traditionele partijen?”, luidt het.

Mei '68

Kyra gaf aan dat ze zelf een nieuwe klimaatgroep wil starten. Daarmee wil ze concrete zaken doen, zoals zwerfvuil opruimen. Van Dyck vreest dat de geschiedenis zich zal herhalen. “Ik zie hier parallellen met mei '68. Ook dat was een jongerenbeweging die ten onder ging aan interne twisten. Na 1968 kreeg je tal van splintergroepen die hun tijd verkwanselden aan de strijd tegen elkaar, in plaats van een gezamenlijke strijd te voeren. Een deel van die jongeren bleef uiteindelijk steken in radicale ideeën, maar velen werden ook bedrijfsleider, advocaat of journalist”, besluit hij.