Verzekeraars en Waalse regering bereiken akkoord over verdeling factuur overstromingen

Verzekeraars en Waalse regering bereiken akkoord over verdeling factuur overstromingen
Belga / E. Lalmand

De schade van mensen met een brandverzekering eenvoudige risico’s zal volledig vergoed worden, klinkt het. Het gaat om mensen die een brandverzekering afgesloten hebben die ook andere schade dekt, zoals overstromingen.

Sinds de zesde staatshervorming is het Rampenfonds overgeheveld naar de gewesten. Dus moet normaal gezien de Waalse regering opdraaien voor de schade bij rampen die hoger oploopt dan hetgeen waartoe de verzekeraars wettelijk verplicht zijn. Dat plafond bedraagt 320 miljoen euro bij rampen zoals overstromingen. De regering Di Rupo had eerder al de hoop uitgesproken dat de verzekeraars een grotere inspanning zouden doen. Dat blijkt nu het geval. De Waalse regering en de verzekeringsmaatschappijen zijn uitzonderlijk overeengekomen om de financiële inspanningen voor de schade te delen, waardoor die laatste hun bijdrage verhogen tot iets meer dan 590 miljoen euro.

«Gezien de omvang van de ramp hebben de Waalse regering en de verzekeraars uitzonderlijk besloten om de financiële inspanningen te delen zodat de slachtoffers voor 100% kunnen worden vergoed, en dit in overeenstemming met de clausules van hun verzekeringspolissen», laten beide donderdag weten. De totale verzekerde schade wordt geschat op 1,3 à 1,7 miljard euro.

«Verzekeraars nemen verantwoordelijkheid op»

Het akkoord tussen de Waalse regering en de verzekeraars bepaalt dat de verzekeraars zelf de slachtoffers rechtstreeks zullen vergoeden. Voor wat betreft de bedragen die het Waalse gewest zal betalen, zal een mechanisme voor financiële voorschotten - tegen een rentevoet van 0% - van de verzekeraars aan de Waalse regering het mogelijk maken om de slachtoffers zo snel mogelijk te vergoeden. De Waalse regering gaat een ontwerp van nooddecreet zo snel mogelijk voorleggen aan het parlement om het akkoord kracht van wet te geven.

Waals minister-president Elio Di Rupo reageert opgelucht op het akkoord. «Ik had me ertoe verbonden dat de regering een maximale financiële inspanning zou leveren om de slachtoffers te helpen», zegt hij. Jean-Luc Crucke, minister van Begroting, voegt daar aan toe dat «de toestand dermate dramatisch is dat de vrijgemaakte financiële middelen volledig gerechtvaardigd zijn, des te meer aangezien de lening ten voordele van Wallonië tegen een rentevoet van 0% gebeurt.»

«Slachtoffers moeten voelen dat er vandaag voor hen gezorgd wordt, de verzekeraars nemen hiertoe hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op en verdubbelen hun inspanningen. In samenwerking met de overheid zorgen we zo voor een volledige vergoeding van alle slachtoffers», aldus nog Hilde Vernaillen, voorzitter van Assuralia.