Vanaf deze dag werken vrouwen in Europa gratis: «Mannen zien het probleem niet»

Vanaf deze dag werken vrouwen in Europa gratis: «Mannen zien het probleem niet»
Foto Unsplash

Uit een onderzoek van ZIJkant en Ipsos blijkt «dat mannen het probleem niet zien», zeggen ZIJkant en PES. «Zij vinden dat er een evenwicht is in het huishouden, terwijl heel wat vrouwen dat tegenspreken.» En dat terwijl een ongelijke taakverdeling thuis een van de grootste oorzaken is van de loonkloof. In België werkt 42 procent van de vrouwen deeltijds, tegenover 12 procent van de mannen. Als belangrijkste reden voor hun deeltijds werk verwijzen de meeste vrouwen naar de zorg voor kinderen of andere afhankelijke personen, een reden die slechts door 1 op de 10 deeltijds werkende mannen wordt gedeeld.

Mannen doen bijna de helft minder in huishouden

Dat onevenwicht weerspiegelt zich ook in de OESO-cijfers: Belgische vrouwen besteden gemiddeld 4 uur per dag aan onbetaalde arbeid, mannen slechts 2,4 uur. Het aandeel deeltijds werkende vrouwen stijgt bovendien naarmate het aantal kinderen toeneemt, terwijl mannen net méér gaan werken zodra ze kinderen krijgen.

Dat moet anders, zeggen beide organisaties, die daarom een nieuwe campagnevideo lanceerden. Daarin roepen ze mannen op om hun deel van het onbetaalde werk op zich te nemen, zodat ook vrouwen gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. «Mannen hébben de skills. Apply your skills to the household», luidt het. «Mannen hebben exact dezelfde competenties, alleen passen ze die doorgaans in andere contexten toe.»