Premie of niet? Na de zomer beslissing over subsidievoorwaarden zonnepanelen

Premie of niet? Na de zomer beslissing over subsidievoorwaarden zonnepanelen
Foto Unsplash

Robrecht Bothuyne van CD&V vraagt in een mededeling om de subsidies voor zonnepanelen te verlengen. Die worden normaal eind dit jaar gehalveerd, maar er is een rush op panelen aan de gang omwille van de hoge energieprijzen. Door de premie nog twee jaar op het huidige niveau te houden wil hij rust brengen op de markt.

Korte terugverdientijd

«Investeren in zonnepanelen is in ieder geval een goed idee», reageert het kabinet-Demir. «De terugverdientijd is momenteel erg kort. Maar het is te vroeg om nu al in te gaan op de vraag van meneer Bothuyne. De minister heeft, zoals meneer Bothuyne weet, opdracht gegeven om te monitoren hoe de subsidie en prijzen zich tot elkaar verhouden in de komende maanden, zodat na de zomer beslist kan worden.»

Bothuyne wijst erop dat de prijzen voor de panelen vorig jaar voor het eerst in tien jaar niet gedaald, maar gestegen zijn. Die trend zet zich door in 2022, onder meer door tekorten aan materiaal en problemen in de logistieke keten. Volgens de sector lopen de wachttijden al op tot drie maanden.

Het parlementslid pleit ervoor om de jaarlijkse Vlaamse ambitie voor geïnstalleerd vermogen naar boven bij te stellen. Momenteel wordt er gemikt op 450 MW extra zonnepanelen per jaar. Bothuyne wil dat verhogen tot 600 MW.