Overlegcomité legt hoop bij Europa om gasprijs te drukken: «Enkel Europa kan bloeden stoppen»

Overlegcomité legt hoop bij Europa om gasprijs te drukken: «Enkel Europa kan bloeden stoppen»
Belga / L. Dieffembacq

De federale regering besliste op het kernkabinet om de btw-verlaging voor gas en elektriciteit, de compensatie voor wie verwarmt op stookolie, de verlaagde accijnzen aan de pomp en het uitgebreid sociaal tarief waar ongeveer een vijfde van de gezinnen recht op heeft, te verlengen tot het einde van de winter. Dat moet huishoudens toch een zekere houvast bieden in een extreem volatiele markt. De overheid zal zelf een duit in het zakje doen door spaarzamer om te gaan met de verwarming, airconditioning en verlichting in openbare gebouwen en ook de verlichting van monumenten tussen 19 en 6 uur uit te schakelen.

Overwinsten afromen

Het federale niveau werkt daarnaast nog een mechanisme uit om de overwinsten van energiebedrijven af te romen, al moet een werkgroep van de federale energieregulator CREG en de federale overheidsdiensten Economie en Financiën zich daar nog over buigen. «Er bestaat vandaag al zoiets als de nucleaire rente, we zullen proberen dat uit te breiden naar de andere bedrijven in de sector die momenteel overwinsten boeken», zei De Croo ( foto) nog.

Met de banken zal worden bekeken hoe mensen uitstel kunnen krijgen voor de afbetaling van hun hypotheek. «Want we zien vandaag al dat sommige mensen meer betalen voor energie dan voor hun hypotheek», zei De Croo. Ook zal worden overlegd met de banken om meer fondsen vrij te maken voor energetische renovaties.

ONVOLDOENDE

Premier De Croo gaf toe dat de Belgische maatregelen op zich onvoldoende zijn om alle problemen op te lossen. Wie nu al geconfronteerd wordt met hoge voorschotfacturen kan de leverancier wel vragen om dat voorschot naar beneden aan te passen, maar op het einde volgt hoe dan ook de finale factuur. Voor structureel soelaas kijkt het Overlegcomité expliciet naar Europa, waar de ministers van Energie op 9 september in spoedberaad bijeenkomen over een Europese interventie in de markten. Dat wordt «een zeer belangrijk moment», zei De Croo, die benadrukte al sinds maart te pleiten voor een Europees plafond op de gasprijs.