Mega rekent eigenaars zonnepanelen met terugdraaiende teller plots meer dan 700 euro extra aan

Mega rekent eigenaars zonnepanelen met terugdraaiende teller plots meer dan 700 euro extra aan
Imagebroker / J. Tack

Mega heeft zijn klanten ingelicht dat het een «forfait zonnepanelen» invoert. Het gaat om een vast bedrag om de «evenwichtskosten» te dekken die gelinkt zijn aan zonnepaneleninstallaties. Het beheer van contracten met een profiel van producent-consument «brengt immers extra kosten met zich mee voor de energieleverancier», luidt het.

Tot 540 euro

De leverancier zal de extra som aanrekenen aan nieuwe klanten of bij de contracthernieuwing van bestaande klanten. Mega belooft de betrokken klanten minstens twee maanden voor het einde van hun contract op de hoogte te brengen. Het forfait kan, afhankelijk van het vermogen van de installatie, flink oplopen. In een voorbeeldberekening komt Mega zelf op 540 euro per jaar uit, rekenend met het verlaagde btw-tarief van 6 procent.

Volgens Test Aankoop ligt dat bedrag evenwel fors hoger: «Mega rekent voor nieuwe contracten afgesloten in september en voor de contracthernieuwingen in november maandelijks een bedrag aan van 15 euro per kVA vermogen van de omvormer. Voor een gezin met een gemiddelde omvormer van 4 kVA betekent dit 60 euro extra per maand of maar liefst 720 euro extra op jaarbasis.»

Mega is niet de eerste die het forfait aanrekent. De kleinere leveranciers Octa+ en Trevion deden het eerder al, zegt de VREG. Octa+ paste de prijsverhoging toe op lopende contracten, wat wettelijk niet is toegestaan. Volgens woordvoerster Leen Vandezande van de Vlaamse energiewaakhond VREG paste Octa+ zijn beleid uiteindelijk wel aan.

Vrije markt

De VREG ziet geen inbreuken bij Mega, zolang klanten maar correct worden geïnformeerd. «Dit is vrije marktwerking», zegt Vandezande. «We raden mensen die de mail of brief van Mega in de bus kregen, wel aan om onze V-Test te doen om na te gaan of er geen interessantere formule is voor hen.» De V-Test is een vergelijkingstool van de regulator. De extra forfaits voor zonnepanelen zitten mee in de berekening.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop adviseert om met een terugdraaiende teller pas over te stappen op een moment dat zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meteropname ligt. «Enkel zo kan je verlies van de productie door je zonnepanelen vermijden. Ligt je nettoverbruik op het moment van je contractvernieuwing dicht bij nul, dan kan je een overstap overwegen.»