MR wil niet langer dat op de vrijheden wordt bezuinigd: «Grondrechten moeten ons kompas blijven»

MR wil niet langer dat op de vrijheden wordt bezuinigd: «Grondrechten moeten ons kompas blijven»
Belga / B. Fahy

«Sinds 20 jaar worden de vrijheid en de privacy regelmatig in twijfel getrokken voor belangrijke kwesties die als superieur worden beschouwd: de strijd tegen het terrorisme, de strijd tegen fiscale fraude, de strijd tegen financiële misbruiken, vandaag de strijd tegen een gezondheidsobstakel en morgen de strijd voor het klimaat. Als liberale partij kunnen we deze situatie niet accepteren. De grondrechten en vrijheden moeten ons kompas blijven, het belangrijkste onovertroffen kader, ongeacht de situatie in de samenleving», verklaarde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez tijdens de ‘hybride nieuwjaarswensen’ via videoconferentie vanuit Bergen.

Evaluatie wetgeving

In het institutionele debat dat voorligt, wil de MR titel II van de Grondwet versterken, waarin de rechten en vrijheden van burgers zijn opgenomen. Bouchez vroeg ook een evaluatie van de wetgeving in verschillende zaken op het vlak van de evenredigheid van de maatregelen die ze bevatten. Indien nodig kunnen deze wetten hervormd of zelfs ingetrokken worden.

Het coronavirus heeft het belang van dit thema onderstreept. «We moeten onze wens intact houden om onze vrijheden zo snel mogelijk te herwinnen», zei vicepremier Sophie Wilmès.