Minister Vandenbroucke weerlegt theorie groepsimmuniteit: «Dan riskeer je zeer ontwrichtende besmettingsgolf»

Minister Vandenbroucke weerlegt theorie groepsimmuniteit: «Dan riskeer je zeer ontwrichtende besmettingsgolf»
Belga / N. Maeterlinck

In De Zevende Dag op Eén waarschuwde Vandenbroucke voor het beeld dat de dominante omikronvariant zomaar een verkoudheid is. «De eerste boodschap moet zijn om de omikrongolf te vertragen», aldus de minister. «Een redenering om alles maar te laten waaien, is zeer gevaarlijk».

Er is de voorbije dagen gewerkt aan noodplannen tegen massale uitval, bevestigde Vandenbroucke. Zo heeft het Nationaal Crisiscentrum de voedselbevoorradingsplannen uit de eerste coronagolf opnieuw geactiveerd, en gebeurt er ook een monitoring van kritische sectoren, denk maar aan drinkwatervoorziening. «Laat ons het beste hopen, maar ons voorbeiden op het slechtste», zei de minister.

Hoop op coronabarometer

De regering kan desnoods ook beroep doen op het leger om bij te springen in de ziekenhuizen, bevestigde Vandenbroucke. De ziekenhuizen zijn ook gevraagd om continuïteitsplannen op te maken, op basis van drie scenario’s. Het gaat om ziekenhuisplannen die al bestaan, maar die moeten worden geactiveerd. Ook de huisartsen hebben dergelijke continuïteitsplannen, verzekerde de minister.

Vandenbroucke herhaalde ook dat er mogelijk volgende week een coronabarometer wordt voorgesteld. «Zoniet is dat een mislukking», zei Vandenbroucke.