Hoge Gezondheidsraad pleit voor meer groen en blauw in de stad

Hoge Gezondheidsraad pleit voor meer groen en blauw in de stad
Foto Unsplash

Binnen de gezondheidszorg erkent men steeds vaker het belang van groen en water in een stad. Natuur in de stad biedt een brede waaier aan voordelen voor zowel de lichamelijke als de mentale gezondheid. Die elementen kunnen bijdragen aan een verbeterde luchtkwaliteit, hitteregulatie en beperking van geluidshinder, maar prikkelen mensen ook om meer buiten te komen.

Toch waarschuwt de Raad ook voor risico’s zoals allergenen en ziektes. Het advies onderstreept zowel de voor- als de nadelen. «Door natuur op een doordachte manier in te plannen in de stad en rekening te houden met alle factoren, vinden we de meest optimale balans. Een geleidelijke aanpak voorkomt dat onomkeerbare of ondoeltreffende paden worden gevolgd», zegt de Raad.

Geen standaardrecept

Bovendien moet men voldoende rekening houden met verschillende stedelijke karakters. «Er bestaat geen standaardrecept voor succes: hoe groen en blauw in de stad kunnen bijdragen, hangt af van de kenmerken van een gebied. Elk stedelijk gebied heeft zijn eigen specifieke natuurlijke, sociale, culturele en economische kenmerken.»

Een succesvol plannings- en ontwerpproces vergt volgens de Raad een transdisciplinaire samenwerking tussen gezondheidsexperts, ruimtelijke planners en lokale overheden. In het voorjaar van 2022 organiseert het adviesorgaan daarom een interactief debat waar experts, planners en burgers met elkaar in gesprek kunnen gaan. De datum ligt nog niet vast door de huidige coronasituatie.