Een op de vijf Nederlandse jongeren dacht aan zelfmoord tijdens laatste lockdown

Een op de vijf Nederlandse jongeren dacht aan zelfmoord tijdens laatste lockdown
Foto Unsplash

Huisartsen zagen in dezelfde periode, tussen december vorig jaar en februari dit jaar, ook beduidend meer jongeren die gedachten hadden over zelfdoding, of die zelfs een poging tot zelfdoding deden, dan voor de pandemie. In absolute zin gaat het om enkele gevallen per week.

Jongens meer dan meisjes

Procentueel en over een langere periode bekeken, wordt echter duidelijk hoe groot de toename is. In 2021 registreerden huisartsen 36 procent meer raadplegingen die met zelfmoord te maken hadden dan voor de pandemie. In het eerste kwartaal van dit jaar bleef dit aantal ongeveer net zo hoog. «Bij deze cijfers gaat het bijna alleen maar om 15- tot 24-jarigen», klinkt het.

Jongens hadden vaker suïcidale gedachten dan meisjes. Ook leerlingen uit het beroepsonderwijs en jongeren die niet meer bij hun ouders wonen, waren relatief kwetsbaarder, zo rapporteren de organisaties die samenwerken in het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR).

De ondervraagde groep die aangaf soms of vaak zelfmoordgedachten te hebben gehad, was in deze onderzoeksronde ruim twee keer zo groot als in het kwartaal ervoor. De onderzoekers melden dat toen een andere onderzoeksgroep werd ondervraagd, «maar beide groepen jongeren waren representatief», voegen ze eraan toe.

Ontwikkeling opvolgen

«Het is belangrijk om de verdere ontwikkeling goed te blijven volgen en extra alert te zijn op de risicogroepen», concludeert het RIVM. «Met het oog op de toekomst is het belangrijk om mentale gezondheidsrisico’s bewust mee te nemen in de afwegingen over eventuele nieuwe maatregelen.»

Van de jongeren die aan de peiling meededen, had de meerderheid (55 procent) last van stress. Ruim vier op de tien (43 procent) gaven aan psychische klachten te hebben. Ook rapporteerden veel jongeren klachten als vermoeidheid (36 procent), prikkelbaarheid (22 procent) en geheugen- of concentratieproblemen (ook 22 procent).

Met volwassenen ging het gemiddeld beter. Toch had in de groep van 26 tot en met 35 jaar ook 36 procent last van psychische klachten. De onderzoekers tekenen bij al hun resultaten aan dat het om momentopnamen gaat. «De omstandigheden kunnen inmiddels anders zijn.»

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.