Jongeren voelden zich in het najaar minder gelukkig en vaker eenzaam: «Groepsgevoel is erg belangrijk voor hen»

Jongeren voelden zich in het najaar minder gelukkig en vaker eenzaam: «Groepsgevoel is erg belangrijk voor hen»
Foto Pexels

Zowat twee derde van de Belgen voelde zich in de vier weken voor de bevraging altijd (9,6 %) of meestal (56,7 %) gelukkig. Bij de 16 tot 24-jarigen is er echter een daling op te merken. In de maanden juli tot en met september voelde 22,7 % zich altijd gelukkig, in de laatste drie maanden van 2021 liep dat percentage terug naar 12,2 %.

Daar waar eenzaamheid in de zomer van vorig jaar eerder een probleem voor het oudere deel van de bevolking bleek, steeg dat aantal in het vierde kwartaal ook bij jongeren. Zo voelde 12,7 % van de 16 tot 24-jarigen zich altijd of meestal eenzaam tussen oktober en eind december. In de maanden voordien was dat nog maar 4,8 %. In het algemeen voelde 8,3 % van de Belgen zich altijd of meestal eenzaam in de vier weken voorafgaand aan de bevraging.

Coronacrisis

De verklaring voor deze cijfers is volgens professor Van Hoof tweeledig. Enerzijds is er sprake van het zogenaamde seizoenseffect na de zomer, waarbij het gevoel van geluk traditioneel afneemt en dat van eenzaamheid toeneemt. Maar de grootste verklaring voor de cijfers blijft de coronacrisis. Waar er in de zomer van 2021 sprake was van een «berekende onbezorgheid», kwamen het normale uitgangsleven of andere jongeren-specifieke activiteiten in het najaar met mondjesmaat op gang, klinkt het. «Voor jongeren is ’sense of belonging’ erg belangrijk, maar door het wegvallen van evementen en andere activiteiten verdween het groepsgevoel voor een stuk. Pas dit jaar kunnen we terugkeren naar een normalisatie van de geluksgevoelens», aldus Van Hoof.