Definitief groen licht voor ‘knip’ in hoger onderwijs

Definitief groen licht voor ‘knip’ in hoger onderwijs
Foto Unsplash

De maatregel zat er al langer aan te komen en is nu ook definitief langs de regeringstafel gepasseerd. Het ontwerpdecreet moet nu ook nog het fiat krijgen van het Vlaams parlement, alvorens hij van kracht wordt. De achterliggende redenering is dat studenten nu soms vakken jarenlang meesleuren, waardoor ze uiteindelijk soms zelfs niet afstuderen. «Er zit te veel vrijblijvendheid in het huidige systeem en daar betalen vooral de studenten zelf een hoge prijs voor», zegt Weyts. «We moeten studenten meer structuur én meer begeleiding bieden.»

Volwaardig pakket

De knip geldt voor studenten die starten vanaf het academiejaar 2023-2024. Indien ze er niet in slagen op het einde van het tweede jaar te slagen voor alle vakken uit het eerste jaar, dan kunnen ze zich niet opnieuw inschrijven voor dezelfde richting bij hun instelling.

Bovendien zullen studenten vaker een volwaardig lessenpakket (van circa 60 studiepunten) moeten opnemen. Bedoeling is te vermijden dat studenten jaren blijven aanmodderen met telkens maar een licht pakket. Er blijven wel uitzonderingen voor onder meer werkstudenten, studenten met een functiebeperking en studenten met een topsportstatuut.

Minister Weyts benadrukt wel dat tegenover de knip staat dat het recht op studiebegeleiding nu echt verankerd wordt voor alle studenten. Zo krijgen alle studenten recht op een gesprek met een studie- of trajectbegeleider en het recht op nieuw studieadvies als ze bij hun eerste examenreeks heel slecht zouden presteren. Zo wordt er ook werk gemaakt van veel snellere heroriëntering, bijvoorbeeld al na één semester.

«Studenten krijgen nog altijd meerdere kansen en ze zullen in de toekomst zelfs méér begeleiding krijgen dan vandaag», zegt Weyts. De instellingen van het hoger onderwijs zullen vanaf volgend academiejaar extra middelen krijgen om deze maatregelen te implementeren.