Brussels katholiek onderwijs slaat handen in elkaar om lerarentekort aan te pakken

Brussels katholiek onderwijs slaat handen in elkaar om lerarentekort aan te pakken
Belga

Experts zijn het erover eens: het nijpende lerarentekort zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Het tekort aan leerkrachten laat zich ook vooral voelen in de (groot)steden. Ook in het onderwijs in Brussel raken tal van vacatures niet of amper ingevuld en de doorstroming naar de lerarenopleiding blijft beperkt.

Volgens Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is er vanuit de politiek een «groter urgentiebesef» nodig. Tegelijk wil hij samen met zijn Brusselse onderwijspartners nauwer samenwerken om de strijd tegen het lerarentekort aan te gaan. Bedoeling is om via de samenwerking de instroom in de lerarenopleidingen te versterken en te verbreden, maar ook om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren en om te zorgen voor een betere aanvangsbegeleiding voor startende leerkrachten.

«Uit internationaal onderzoek blijkt dat Vlaamse en Brusselse leraren het minst van hun collega’s professionalisering volgen, wat hen nochtans kan helpen om sterker te worden in hun job. Daarom hebben we bijkomend aandacht voor startende leraren», zegt Boeve.