CORONAVIRUS. Nieuwe vaccinatiecampagne vanaf september

CORONAVIRUS. Nieuwe vaccinatiecampagne vanaf september
Foto Belga

«De pandemie is duidelijk nog niet voorbij», zei Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, op een online persconferentie. «We zitten momenteel in de zevende golf, er zijn substantieel meer opnames in die ziekenhuizen en die nemen nog toe.» Volgens Ramaekers zal COVID ons in het najaar en de winter nog altijd parten spelen en kunnen we ons verwachten aan nieuwe golven. «Maar vaccinatie is en blijft onze belangrijkste verdedigingslinie.»

Op basis van adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft de interministeriële conferentie Volksgezondheid beslist om vanaf begin september een ‘herfstcampagne’ te lanceren.

De groep van 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem krijgt een proactieve uitnodiging voor een ‘herfstbooster’. Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de eerstelijnszorg (huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen) is de tweede prioritaire groep. Ook de groep van 50 tot 64 jaar wordt uitgenodigd.

Personen die ouder zijn dan 85 en in juni al een tweede boosterprik kregen, komen in het najaar opnieuw in aanmerking voor een volgende boosterprik. Hetzelfde geldt voor de bewoners van de woonzorgcentra. Opmerkelijk is dat die laatste categorie weliswaar een aanbod kreeg voor een tweede boosterprik, maar dat slechts 52 procent daar op inging. «En dat is absoluut te weinig», aldus Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits. Er is daarom vorige week een extra oproep gedaan in de woonzorgcentra.

Op individuele basis

Voor de groep van 18 tot 50 jaar zijn er onvoldoende wetenschappelijke gegevens om een massacampagne te lanceren. Voor hen zal wel een booster mogelijk zijn op individuele basis. In Vlaanderen krijgt die groep alvast een individuele uitnodiging per brief, zo zei minister Crevits.

Voor de groep van 6 tot 17 jaar is het wachten op bijkomende wetenschappelijke gegevens of die groep een herfstbooster moet krijgen. Voor hen is dus geen herhalingsprik voorzien. Een uitzondering is er voor jongeren die een stage lopen in de zorg.