Is België klaar voor een nieuwe hittegolf?

Is België klaar voor een nieuwe hittegolf?
Belga / H. Kaghat

De waarschuwingsfase wordt geactiveerd als de som van het verschil tussen de voorspelde maximumtemperatuur in Ukkel en 25° C over een periode van vijf dagen hoger is dan 17° C. De komende dagen worden normale ozonconcentraties voor de tijd van het jaar verwacht. Overschrijdingen van de Europese informatiedrempel, van 180 µg/m³, worden niet voorspeld. Vanaf woensdag kunnen de combinatie van de luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer de concentraties doen toenemen.

Tips om je hoofd koel te houden

Het algemeen advies van Zorg en Gezondheid luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. «Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten?», zegt woordvoerder Ria Vandenreyt.

Gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen die werken met deze kwetsbare groepen, krijgen de vraag om maatregelen te nemen tegen de warmte.

De tips en aanbevelingen van Zorg en Gezondheid zijn te vinden op de site www.warmedagen.be.