Pedagoog Dirk Van Damme pleit opnieuw voor inkorting zomervakantie

zomervakantie
Foto Belga / K. DESPLENTER

Pedagoog Dirk Van Damme vindt het probleem van de leerachterstand door de coronacrisis het ideale moment om de discussie over een inkorting van de zomervakantie opnieuw op gang te brengen. «Een onderbreking van negen weken is voor heel wat leerlingen nefast», klonk het maandag in De Afspraak.

Zo’n vijftig kinderartsen en jeugdpsychiaters dringen maandag in een open brief aan op een volledige heropening van de scholen – ook voor de tweede en derde graad middelbaar. De ondertekenaars wijzen op onder meer op toenemende gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren. De coronacrisis heeft bovendien voor heel wat leerachterstand gezorgd bij een aantal leerlingen.

Net zoals vorig jaar pleit pedagoog Dirk Van Damme van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) daarom voor een inkorting van de zomervakantie. Hij wijst erop dat internationaal onderzoek aantoont dat een lange break in de zomer zware gevolgen heeft voor kwetsbare leerlingen. «Ik vind dat we van deze situatie gebruik moeten maken om die discussie echt ten gronde te voeren», klinkt het. Hij voegt eraan toe dat België met 9 weken zomervakantie een uitzondering is in Noord-Europa.

Spreiding

Voor alle duidelijkheid: Van Damme pleit niet voor minder schoolvakantie, maar wel voor een betere spreiding van de vakanties. «Leerachterstand neemt niet lineair toe, maar versterkt naarmate de duurtijd langer wordt», aldus Van Damme. Een korte break van 2 à 6 weken is volgens hem niet dramatisch, maar een onderbreking van 9 à 10 weken is wel nefast.