Regering wacht op Europees overleg om over verlenging inreisverbod te beslissen

België sluit grenzen voor reizigers uit Verenigd Koninkrijk
Foto AFP

De federale regering communiceert na het Europees overleg over de nieuwe coronavariant over het inreisverbod van en naar het Verenigd Koninkrijk dat om middernacht inging en voor 24 uur geldt. Zo meldt de woordvoerster van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. De minister sloot in De Ochtend niet uit dat het verbod met een of twee weken zou verlengd kunnen worden.

België voerde zondag een inreisverbod van 24 uur in nadat het Verenigd Koninkrijk een strenge lockdown invoerde omdat er een variant van het coronavirus was opgedoken die veel besmettelijker is. Het inreisverbod geldt zowel voor vliegreizen als voor Eurostar-ritten.

Advies

Zondagavond riep Duitsland, dat momenteel het roterend voorzitterschap van de Europese Raad in handen heeft, de Europese lidstaten maandag om 11 uur ook bijeen voor een spoedberaad via het Europese crisisresponsmechanisme IPCR. Het gaat om een overleg met technici, onder hen ook virologen, die geacht worden om een advies te verstrekken over de nieuwe coronavariant. Dat verduidelijkt de woordvoerster van minister Verlinden.

Op basis van dat advies zal de federale regering haar standpunt communiceren over de nieuwe variant en een mogelijke verlenging van het reisverbod van en naar het VK.