“Hoge medewerkers Witte Huis maken zich stilletjes los van Trump”

Ongezien: Trump stelt onvolledige resultaten al in vraag en vraagt stop telling
AFP / M. Ngan

Verscheidene hoge functionarissen in het Witte Huis en van het campagneteam beginnen zich stilaan te distantiëren van president Donald Trump om zich politiek het vege lijf te redden. Uitslagen in de staten Pennsylvania en Georgia lijken er steeds meer op te wijzen dat de president niet herkozen zal worden.

“Het is voorbij”, tekende CNN op uit de mond van een belangrijke adviseur, die verder zei dat er zorgen bestaan over wat Trump zal gaan doen, nog afgezien van de vraag of hij zich gewonnen zal geven. “God mag het weten”, antwoordde hij op de vraag wat Trump zou kunnen doen. Volgens de adviseur schudden verscheidene functionarissen van de campagne en het Witte Huis het hoofd toen de president donderdagavond kwam met een stortvloed aan valse beschuldigingen.

Rudy Giuliani

Ook zetten mensen vraagtekens bij de beslissing van Trump om mensen als Rudy Giuliani en zijn eigen zoon het veld in te sturen met ongefundeerde beschuldigingen van stembusfraude. Volgens de adviseur heeft Trump het recht om de resultaten aan te vechten, maar doet hij dat op de verkeerde manier.

Volgens een andere adviseur raakt Trump steeds meer geïsoleerd met zijn beschuldigingen over gestolen verkiezingen. «Hij staat hier steeds meer alleen in.» Toch zijn er nog steeds sommige mensen die zeggen wat hij wil horen en dat zal de zaak alleen maar rekken.

Trump 2024?

Sommige mensen in zijn regering beginnen volgens een adviseur al verder te kijken dan de race van 2020 en naar 2024. Ze passen hun gedrag aan en wegen hun ambities voor de volgende verkiezingscyclus.