Draag ook jij je steentje bij? Koning Boudewijnstichting richt Fonds op voor zorgsector

Koning Boudewijnstichting
Foto Unsplash

De coronacrisis houdt lelijk huis in ons land. Daarom richt de Koning Boudewijnstichting een ‘Fonds voor Solidaire Zorg’ op. Mensen, maar ook bedrijven, kunnen een bijdrage storten die naar de ziekenhuizen en residentiële zorgvoorzieningen in het hele land gaan.

Alle instellingen in de zorg staan voor een enorme uitdaging door de COVID-19 crisis. Er is een grote vraag naar mondmaskers en helpende handen. Maar ook wanneer de crisis onder controle is, zullen ziekenhuizen en andere residentiële zorginstellingen nog grote inspanningen moeten leveren om opnieuw kwalitatieve zorg te kunnen aanbieden. De inzet van het personeel om de crisis door te komen en daarna de rest van de zorgverlening weer op te bouwen, is cruciaal. Ook de overheden in ons land doen al enorme inspanningen, maar de noden zijn groot en vele ondernemingen en mensen willen ook hulp bieden.

Voor ziekenhuizen en instellingen

Daarom heeft de Koning Boudewijnstichting samen met Testaankoop het ‘Fonds voor Solidaire Zorg’ opgericht. De giften zullen zowel van pas komen voor de huidige crisis, als voor de toekomst. Dankzij het geld zal medisch materiaal zoals isolatieschorten en mondmaskers verdeeld worden onder ziekenhuizen, maar ook onder instellingen voor ouderen, kwetsbare jongeren, personen met een beperking…

Giften zijn welkom op de rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding “200670 : Fonds voor Solidaire Zorg” of de gestructureerde mededeling 020/0670/00086. Ook een online gift is mogelijk.