Good vibrations: hoe het geluid van je wekker je ochtendgevoel bepaalt

Foto Pikrepo

Een harde, droge bieptoon of de gestroomlijnde surfrock van The Beach Boys? Het geluid waarmee je ’s ochtends ontwaakt heeft zijn weerslag op je alertheid en mentale helderheid tijdens de eerste uren van je dag, zo wijst nieuw onderzoek uit.

De studie van het Australische RMIT University stelde vast dat melodieuze wekkergeluiden een positieve invloed kunnen hebben op de mate van alertheid en aandacht, terwijl harde, onaangename alarmtonen het groggy ochtendgevoel kunnen versterken.

De bevindingen, die gepubliceerd werden in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS One, kunnen van groot belang zijn voor mensen die al kort na het ontwaken moeten presteren, zoals noodhulpverleners of mensen die stand-by moeten zijn om meteen aan de slag te gaan wanneer ze worden opgeroepen.

Slaapdronkenschap

Vijftig vrijwilligers namen deel aan het onderzoek, dat met behulp van een online vragenlijst gegevens verzamelde. Elke deelnemer gaf aan welk geluid hij of zij gebruikte om wakker te worden, waarna de vrijwilliger in kwestie een cijfer gaf aan de mate van alertheid tegenover gestandaardiseerde criteria met betrekking tot slaapdronkenschap.

Volgens hoofdonderzoeker Stuart McFarlane vormt slaapdronkenschap een serieus probleem in onze maatschappij, die tegenwoordig de klok rond in de weer is. «Als je niet op een correcte manier wakker wordt, kunnen je werkprestaties daar tot vier uur na het ontwaken onder lijden», aldus de doctoraatsonderzoeker. «Veel zware ongevallen zijn al gelinkt aan slaapdronkenschap door een slecht ontwakingsproces.»

Good Vibrations

Coauteur Adrian Dyer stelt dat het onderzoek kan bijdragen aan de ontwikkeling van efficiënte toepassingen om slaapdronkenschap te reduceren en de alertheid na het ontwaken te optimaliseren. «Het belang van deze studie kan niet onderschat worden. Zelfs NASA-astronauten melden dat slaapdronkenschap hun prestaties beïnvloeden op het Internationaal Ruimtestation ISS», aldus Dyer. «We vermoeden dat een harde bieptoon de hersenactiviteit abrupt verstoort en het brein verwart tijdens het ontwaken, terwijl een melodieus geluid zoals ‘Good Vibrations’ van The Beach Boys of ‘Close To Me’ van The Cure de overgang naar de waaktoestand op een efficiëntere en mildere manier voltrekt.»