Deze gebruikers hebben binnenkort geen toegang meer tot Instagram

Deze gebruikers hebben binnenkort geen toegang meer tot Instagram
Foto Unsplash

We kunnen ons tegenwoordig geen samenleving zonder sociale media meer voorstellen. Jongeren groeien op met Facebook, TikTok en Instagram – wat hun mentale gezondheid niet altijd ten goede komt. Het instellen van een minimumleeftijd lag lange tijd moeilijk net omdat jongeren de voornaamste gebruikers van sociale mediakanalen zijn.

Instagram heeft nu echter een belangrijke beslissing genomen inzake leeftijd. Jongeren onder de dertien zullen namelijk niet langer toegang krijgen tot de app.

Controle

Om die maatregel mogelijk te maken, zullen nieuwe gebruikers voortaan hun geboortedatum moeten doorgeven. Zij die nog geen dertien zijn, zullen geen toegang krijgen tot Instagram. Op die manier wil de directie voorkomen dat jongeren te sterk beïnvloed worden door sociale media en wil het het risico op online pesterijen beperken. Op dit moment heeft Instagram nog niet laten weten hoe het zit met gebruikers die al aangemeld zijn of hoe ze van plan zijn om de doorgegeven informatie te controleren. Er is dus nog veel werk aan de winkel, maar de maatregel is alvast een stap in de goede richting.