Meer kandidaten nemen deel aan toelatingsexamen voor arts

Foto Belga / N. Maeterlinck

Ruim 5.500 studenten hebben dinsdag effectief deelgenomen aan het toelatingsexamen voor arts. Het aantal plaatsen in de opleiding is beperkt, het aantal kandidaten zit in stijgende lijn. Op 12 juli krijgen de deelnemers hun resultaten.

Voor het toelatingsexamen voor arts hadden zich 6.052 mensen ingeschreven, dat zijn er 400 meer dan vorig jaar. 5.522 van hen legden dus effectief het examen af. 4.986 van hen waren Belgen. Daarnaast deden ook 368 Nederlanders mee aan het examen. De overige 168 deelnemers hadden 58 verschillende nationaliteiten.

De meerderheid van de deelnemers, 3.758, waren vrouwen. Het aantal mannelijke kanidaat-artsen kwam neer op 1.764. Wat de onderverdeling naar studiejaar betreft: 2.534 zaten in het 6de jaar secundair onderwijs, 1.408 in het 5de jaar secundair onderwijs en 14 in het 4de jaar secundair onderwijs.

“Federale contingentering”

Wie volgend academiejaar aan de opleiding arts (of tandarts) wil starten aan een Vlaamse universiteit, moet eerst slagen in de toelatingsproef. Alleszins is de toegang tot het beroep beperkt door de zogenaamde federale contingentering. Kortweg betekent dit dat de instroom in de opleiding beperkt wordt.

Xie aan de opleiding wil beginnen, moet niet alleen slagen maar ook gunstig gerangschikt worden. Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 1.153 mag de opleiding aanvangen.

Apart examen tandarts

Morgen worden 1.296 kandiaat-tandartsen verwachten voor een aparte toelatingsproef. Voor hen zijn er maar 147 plaatsen beschikbaar in de opleiding.

Sommige deelnemers schrijven zich in voor beide examens, terwijl ze in de praktijk kiezen voor één opleiding. Zo nemen ze de plaats in van iemand die wel geslaagd is, maar net buiten de rangschikking valt.
In het verleden maakte dat dat er te weinig tandartsen aan de opleiding begonnen, aangezien arts populairder is. Vanaf volgend jaar moeten kandidaten die zich voor de twee proeven inschrijven aangeven welke opleiding ze zullen kiezen.