Help, koffie wordt met uitsterven bedreigd!

Help, koffie wordt met uitsterven bedreigd!
Foto Unsplash

Als je net als wij iemand bent die niet zonder z’n dagelijkse dosis koffie kan, hebben we slecht nieuws. Onderzoek heeft uitgewezen dat de koffieplant op termijn dreigt uit te sterven. De oorzaak? Klimaatsverandering en ontbossing.

Arabica en Robusta bedreigd

De studie werd gepubliceerd in ‘Science Advances’ en wijst uit dat maar liefst 60% van de wilde koffiesoorten op uitsterven staan. Klimaatsverandering, droogtes, ontbossing en ziektes bedreigen de plant die van nature voorkomt in het regenwoud. Arabica en Robusta, twee van de meest gebruikte koffiesoorten, zijn in gevaar. Op termijn kan dat leiden tot een probleem voor de koffieproductie. Geniet dus extra van je dagelijkse cappuccino. Eimear Nic Lughadha, een onderzoeker verbonden aan de Royal Botanic Gardens in Kew, geeft een woordje uitleg: “Sommige van de onderzochte koffiesoorten zijn al meer dan een eeuw niet in het wild gezien en zijn dus misschien al uitgestorven. We hopen dat het nieuwe onderzoek meer aandacht zal vestigen op de duurzame koffieproductie om het voortleven van de koffieplant te garanderen.” Vooral koffiesoorten in Madagascar en Tanzania hebben het moeilijk.

Wilde koffieteelt

Een ander onderzoek, gepubliceerd in ‘Global Change Biology’, legt de nadruk op de Arabicaplant. Die is afkomstig uit Ethiopië en de populatie zou tegen 2088 door de klimaatsverandering met de helft afnemen. Door het grote belang van zowel de Arabica als de Robusta op dit moment, zal het waarschijnlijk nodig zijn om in de toekomst op zoek te gaan naar andere koffiesoorten die geschikt zijn voor de teelt. “Het gebruik en de uitbouw van wilde koffiebronnen zou ervoor kunnen zorgen dat de koffie-industrie verduurzaamt. Gerichte actie is nodig in specifieke tropische landen, vooral in Afrika, om de toekomst van koffie te waarborgen”, aldus Aaron Davis, hoofdonderzoeker.

We hebben nu in elk geval nog een extra reden om onze levensstijl in vraag te stellen en te verduurzamen.