Over 217 jaar gelijkheid tussen mannen en vrouwen?

Mixcity
Ter gelegenheid van de internationale Vrouwendag op 8 maart deelde MixCity rozen uit aan zowel vrouwen als mannen. Met de boodschap: geef deze roos aan een collega die zich inzet voor de strijd om gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

217 jaar is er volgens het Wereld Economisch Forum nog nodig om te komen tot gelijkheid tussen mannen en vrouwen. “Zo lang wachten is geen optie”, zegt Anne-France Simon, voorzitster van MixCity, het interne netwerk van BNP Paribas Fortis dat een grotere mix op alle niveaus van het bedrijf nastreeft

BNP Paribas Fortis stelt 13.600 mensen tewerk van wie 52 procent vrouwen. Het MixCity-netwerk is binnen de bank de drijvende kracht achter veranderingen. Het werd opgericht in 2010 en telt vandaag 1.300 leden van wie 280 mannen. Het organiseert tal van events met als doel de gendergelijkheid op alle niveaus binnen de bank te bevorderen. Meer bepaald door de vrouwelijke medewerkers te helpen hun knowhow en sociale vaardigheden te ontwikkelen en zo hun ontwikkeling op professioneel vlak een boost te geven.

Wij willen verandering en gelijkheid bevorderen waar mogelijk, zegt Anne-France Simon, voorzitster van het netwerk. MixCity staat open voor alle collega’s – zowel mannen als vrouwen – die daarin willen meegaan.”

MixCity wordt in zijn missie bijgestaan door het Diversity-team. Dat promoot binnen het bedrijf diversiteit in de ruime zin van het woord (zie hierna). Maar ook de directie draagt haar steentje bij. Zij heeft cijfermatige doelstellingen bepaald die streven naar een hoger aandeel vrouwen in verantwoordelijke functies.

Lees ook: Bankier, een mannenberoep?