In pyjama op school

Bednet

BNP Paribas Fortis Foundation steunt Bednet en Take Off, verenigingen die ervoor zorgen dat langdurig zieke kinderen, in Vlaanderen en Wallonië, live de lessen kunnen volgen via een internetverbinding met hun eigen klas. En met tutoraatprogramma’s van diverse universiteiten helpt ze jongeren terug zin te krijgen om te studeren.

“De leerachterstand van die kinderen beperken is ons eerste doel”, vertelt Els Janssens van Bednet. “Daarnaast houden ze hun sociale contacten in stand. En dat vinden ze natuurlijk het leukste. Bij de jongsten is vooral de speeltijd zeer belangrijk. Enkele kinderen blijven dan in de klas en zo houden ze contact.”Lees ook: Jongeren ontdekken hoe cool ondernemen is

Nationale pyjamadag

Bednet en Take Off werken naarstig aan hun naambekendheid. “Op 9 maart organiseerden we opnieuw  een Nationale pyjama-dag”, geeft Jo Vandaele van Take off graag mee. “Scholen die deelnemen  vroegen hun leerlingen om in pyjama naar school te komen uit solidariteit met kinderen die dat niet kunnen. We willen hiermee de scholen informeren en sensibiliseren zodat kinderen die het nodig hebben van onze diensten gebruik kunnen maken.”

Lees ook: Iedereen heeft recht op dezelfde onderwijskansen

Tutoring

BNP Paribas Fortis Foundation steunt ook verschillende tutoraatsinitiatieven om jongeren die problemen hebben op school opnieuw zin te geven om te studeren en te leren. Dankzij de tutoraatprogramma’s van de zes universitaire partners van BNP Paribas Fortis kunnen studenten hoger onderwijs hulp verlenen aan kinderen en jongeren uit kansarme milieus die moeilijkheden ondervinden op school. Zo kregen in 2017 bijna 3.277 leerlingen uit het secundair onderwijs hulp van ruim 748 studenten.