Vlaamse jongeren zijn toleranter geworden

Vlaamse jongeren zijn toleranter geworden
Belga / J.A. Gekkiere

In vergelijking met zes jaar geleden staan Vlaamse 14-jarigen veel positiever ten opzichte van migranten. Toch blijft er nog een grote kloof met de ingesteldheid van de jongeren uit het beroepsonderwijs.

Vlaanderen heeft een sprong voorwaarts gemaakt in de resultaten van de internationale ICCS-studie. Die gaat om de zes à zeven jaar na hoe leerlingen uit het tweede jaar secundair voorbereid worden om hun rol als burger op te nemen. Terwijl we vorige keer nog vaak achteraan het peloton bengelden, heeft Vlaanderen zich nu in het midden genesteld.

Op verschillende punten is er beterschap. De tolerantie tegenover migranten is bijvoorbeeld toegenomen, tegen de Europese trend in. “In veel Europese landen is het debat over de vluchtelingenstroom in de media met harde toon gevoerd, terwijl die toon in Vlaanderen zachter was en er diverse standpunten aan bod kwamen. En er is ook meer aandacht aan besteed in het onderwijs”, legt onderzoeker aan de KU Leuven Marc Hooghe uit. Op vlak van tolerantie tegenover migranten scoorde Vlaanderen in 2009 nog het slechtst van alle deelnemende landen.

Hardnekkige ongelijkheid

“Maar voor we de grote zegebulletins de wereld insturen: we zitten nog steeds onder het gemiddelde”, klinkt het. “Zijn we als samenleving tevreden met een plek halverwege het peloton? Voor wiskunde of taal zijn we graag bij de toplanden.”

Bovendien verbergen de algemene cijfers een belangrijk verschil. De leerlingen uit de B-stroom (beroepsvoorbereidend onderwijs) scoren veel minder goed dan de leerlingen uit het algemeen onderwijs. “Een hardnekkige ongelijkheid”, noemt Hooghe het. “Het verschil is bijzonder groot en we zien niet de minste vooruitgang. Dit creëert maatschappelijke ongelijkheid voor de toekomst. Vooral in de B-stroom is er meer nood aan vorming rond burgerschapseducatie.”