Nieuw online spel leert studenten EHBO

Nieuw onlinespel leert studenten EHBO
Belga / J.A. Gekiere

De komende maanden gaan tien scholen aan de slag met ‘Play it Safe!’, een online spel dat leerlingen helpt met preventie en EHBO. De oefeningen gaan door in gekende omgevingen, zoals een skatepark of speelplein.

In België krijgen jaarlijks 11.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Amper 7 tot 10% overleeft dit. Als er binnen de 5 minuten kan ingegrepen worden met hartreanimatie en het gebruik van een AED-toestel dan verhoogt de overlevingskans substantieel. Maar die eerste 5 minuten zijn cruciaal in veel scenario’s en daarom laat ‘Play it Safe!’ leerlingen spelenderwijs oefenen met het omgaan van noodsituaties.

“Ook leerzaam voor kleuters”

De opleidingen spelen zich af in een omgeving die geënt is op de leefwereld van de jongere, zoals een skatepark of speelplein. Daar komen ze in contact met een situatie waarbij kennis van EHBO noodzakelijk is. Het pilootproject loopt nog tot het einde van het schooljaar in tien scholen. Met de feedback zal een werkpakket en een traject opgesteld worden voor leerlingen en leerkrachten.

Oprichter Mike Ptacek wil het systeem ook uitbreiden en tot bij de kleuters brengen. “Stel dat een kleuter bij zijn grootmoeder verblijft en die plots onwel wordt. Dan kan de kleuter enkele handelingen doen die kunnen helpen, zoals het noodnummer bellen, adres doorgeven, de buren inlichten. Als een kleuter panikeert en niets doet, kan dat fataal zijn.”

AED-toestel wordt ‘hartstarter’

“Kunnen reanimeren moet een basisvaardigheid voor elke jongere worden. Wie een aantal handleidingen aanleert, zal vlugger de stap zetten om hulp te bieden als iemand een hartstilstand krijgt”, aldus Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Zij onthulde ook een AED-toestel, al werd opgeroepen om het toestel voortaan de veel duidelijkere naam ‘hartstarter’ mee te geven. “Er hangen over heel Vlaanderen zo’n toestellen, maar heel weinig mensen kunnen of durven dat te gebruiken. In dit project zit de opleiding van leerlingen en leraren inbegrepen”, besluit de minister.