Commissie over aanslagen pleit voor algemene databank

Commissie over aanslagen pleit voor algemene databank
Belga / L. Dieffembacq

Het eindverslag van de onderzoekscommissie naar de aanslagen stelt rond de veiligheidsarchitectuur van ons land een reeks opvallende nieuwigheden voor. Zo wil het dat alle veiligheidsdiensten voortaan samenwerken via één databank.

Naar het rapport wordt al lang uitgekeken. Het analyseert de manier waarop de veiligheidsdiensten ons land beschermen. Daarin keek de commissie zowel naar de preventie als bestraffing van gevaarlijke daden. Het vijfhonderd pagina’s tellende document bevat heel wat opvallende wensen.

Gegevens koppelen

Eén van de belangrijke conclusies van de commissie is dat inlichtingen en informatie nog te weinig circuleren tussen de veiligheidsdiensten die erover zouden moeten beschikken. Een centrale Kruispuntbank Veiligheid – naar analogie met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid – moet dat voor altijd de wereld uit helpen. De commissie kiest bewust niet voor een nieuwe databank, maar voor een koppeling van de bestaande gegevensbanken. Iedereen zou dan naargelang zijn veiligheidsmachtiging toegang krijgen.

Staatsveiligheid versterken

Ook de Staatsveiligheid duikt opvallend vaak op in de aanbevelingen. De commissie pleit voor een “substantieel ruimer budget” om de dienst te versterken op vlak van personeel, opleiding, informatietechnologie en materiële middelen. Topman Jaak Raes had daar nadrukkelijk op aangedrongen.

Voorts wil de onderzoekscommissie dat de Staatsveiligheid kan optreden om de “schadelijkheid” van personen of entiteiten te reduceren, bijvoorbeeld door een verblijfsvergunning te laten intrekken. Voor een fusie met de militaire inlichtingendienst ADIV wordt er niet gepleit.

Politie efficiënt inzetten

Meer middelen zijn ook nodig voor de federale politie. Het personeelskader moet volledig worden opgevuld zodat ze “al haar taken naar behoren kan uitoefenen”, luidt het. Vandaag zijn slechts 11.000 van de 13.500 plaatsen ingevuld. “Dit is een politieke keuze: hoeveel hebben we over voor veiligheid”, verwoordde N-VA’er Peter De Roover het. “Maar ook rationaliseringsoefeningen zijn mogelijk. Niet iedereen in de hele keten wordt efficiënt ingezet.”

De onderzoekscommissie zou ook graag grotere politiezones zien, maar pleit niet voor een verplichte oefening. Ongetwijfeld speelde het Franstalige verzet tegen een fusie van de zes Brusselse politiezones daarin een belangrijke rol.