Commissie start onderzoek naar aanslagen

Commissie start onderzoek naar aanslagen

De parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel start volgende week met het inhoudelijke werk. Eerste punt op de agenda: de hulpverlening en de manier waarop de hulpdiensten gereageerd hebben. “Wie heeft wat gedaan, wie heeft wie verwittigd,…?”, zo vatte voorzitter Patrick Dewael kort samen. De commissie zat woensdag zowat drie uur samen. Het aanduiden van de vier vaste experts bleek immers een harde noot om kraken. “Vier maagdelijke namen vinden is erg moeilijk”, zo erkende Dewael de vragen bij de achtergrond van bepaalde experts.

Zo was niet voor iedereen evident dat de Gentse hoogleraar Brice De Ruyver destijds voor de regering-Verhofstadt mee de politiehervorming uittekende. De Nederlandse professor Cyrille Fijnaut, een tweede expert die de commissie zal bijstaan, zou dan weer de huidige regering hebben bijgestaan voor de kadernota Integrale Veiligheid.

“Het is heel belangrijk dat ze op onafhankelijke manier bijstand kunnen geven aan onze commissie”, aldus Dewael. Daarom is afgesproken dat de experts tijdens hun opdracht op geen enkele manier verbonden mogen zijn met de federale uitvoerende macht of de deelstaatregeringen.

Concreet nam de commissie De Ruyver en Fijnaut onder de arm voor het luik ‘veiligheidsarchitectuur’. Simon Petermann (ULB) werd aangetrokken voor het vraagstuk rond radicalisering, terwijl oud-voorzitter van het Grondwettelijk Hof Paul Martens er als magistraat over moet waken dat de commissie niet in het vaarwater komt van de gerechtelijke onderzoeken.

Volgende week steekt de commissie inhoudelijk van wal met het luik hulpverlening. “Daar zijn al een aantal hiaten blootgelegd in de pers”, zo verwees Dewael naar de vraagtekens bij de manier waarop bijvoorbeeld het bevel werd gegeven om de Brusselse metro te sluiten.

Vooruitblikkend op het werk van de komende maanden vroeg de commissie alvast aan de betrokken diensten om bepaalde gegevens en databestanden zeker niet te wissen. Denk aan mails, telefoontjes en andere communicatie. “Een bewarende maatregel om zeker te zijn dat we er ooit de hand op kunnen leggen indien nodig”, verduidelijkte Dewael nog.

bron: Belga