Zwitsers wijzen basisinkomen voor iedereen af - Asielhervorming aangenomen

De Zwitsers hebben met een grote meerderheid de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor elke inwoner afgewezen. Bij de wereldwijd eerste volksraadpleging over een dergelijk voorstel stemde volgens prognoses van het instituut gfs.bern 78 procent van de deelnemers tegen en 22 procent voor. De initiatiefnemers van het referendum spraken toch over een "sensationeel succes". Een ja van 22 procent van de kiezers is "duidelijk meer, dan we verwacht hadden', zei Daniel Häni, de woordvoerder van het volksinitiatief. "Dat betekent dat de debatten kunnen voortgezet worden, ook op internationaal vlak".

Een belangrijke reden voor de afwijzing door de Zwitsers is de onduidelijkheid en de twijfel over de financiering van het basisinkomen, verklaarde Claude Longchamp, hoofd van het instituut gfs.bern op de Zwitserse televisiezender SRF.

De wetshervorming voor een versnelling van de asielprocedure daarentegen werd volgens de prognoses wel goedgekeurd met ongeveer 66 procent. Plusminus 61 procent stemde voor de toelating van de pre-implantatiediagnostiek, dat is genetisch onderzoek op eicellen en embryo's, zij het onder strikte voorwaarden.

Een initiatief dat in overheidsbedrijven als de post of het spoor, het belang van de burger primeert boven het maken van winst, lijkt afgewezen te worden. Hetzelfde geldt voor het voorstel over een herstructurering van de financiering van de wegenbouw.

bron: Belga