Zwitsers stemmen over basisinkomen en asielhervorming

De Zwitsers kunnen zondag als eerste volk ter wereld over de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor elke inwoner beslissen. De peilingen wijzen er echter op dat de meesten van de ongeveer vijf miljoen stemgerechtigden tegen het volksinitiatief zullen stemmen. Meer dan 70 procent zou het voorstel volgens het peilingsinstituut gfs.bern afwijzen. De initiatiefnemers verklaarden ondertussen dat zelfs een instemming van slechts 20 procent over het al lang en veelbesproken onderwerp in Zwitserland een succes zou zijn.

De Zwitsers kunnen ook stemmen over een wetshervorming voor een versnelling van de asielprocedure. Dat zou volgens de peilingen wel aanvaard worden. Voorts mag er gestemd worden over een initiatief dat in overheidsbedrijven als de post of het spoor, het belang van de burger primeert boven dat van het maken van winst. Indien dit voorstel wordt aanvaard, mogen topmanagers van dergelijke bedrijven niet meer verdienen dan regeringsleden. Bovendien stemmen de Helveten over een herstructurering van de financiering van de wegenbouw en nieuwe regels voor de pre-implantatiediagnostiek.

bron: Belga