Zo kan jij de vluchtelingen helpen

Zo kan jij de vluchtelingen helpen

Voor het geval je meteen op de trein of het vliegtuig zou stappen: ter plaatse gaan in het buitenland heeft weinig of geen zin. Alle hulporganisaties adviseren om eerst in je eigen buurt te kijken naar lokale opvanginitiatieven (LOI) zoals het OCMW of een plaatselijk opvangcentrum.

Daar kunnen ze dekens, slaapzakken, broeken en schoenen goed gebruiken. Ter illustratie: in het Franse Calais wordt het schoeisel van de vluchtelingen afgenomen door de politie, om te vermijden dat ze opnieuw proberen om over de hekken te klimmen. Vrouwen- en kinderkleren zijn wat minder nodig, omdat de vluchtelingen vooral mannen zijn. Ook basisvoedsel zoals bloem, suiker, eieren en tomatensaus zijn bijzonder nuttig.

Een kamer in je eigen woning ter beschikking stellen heeft dan weer geen zin, want de opvang is gereglementeerd. Bovendien houdt het voor alle partijen risico's in, zoals mensen die niet te goeder trouw handelen.

Beter kan je je aanmelden als vrijwilliger - bijvoorbeeld bij Fedasil of Vluchtelingenwerk Vlaanderen - of een inzamelactie steunen. Het kunstencentrum de Vooruit en de groep ‘Wij gaan naar Calais en nemen mee…' zijn zo'n iniatieven op Facebook.

Als de geregistreerde asielzoekers als vluchtelingen zijn erkend, kunnen ze extra hulp gebruiken bij de zoektocht naar een eigen woning en een job. Tot slot is extra hulp ook bij het leren van de taal meer dan welkom.

«Een pannekoekenbak kan ook nuttig zijn»

Caritas International adviseert bereidwillige mensen om aan de lokale initiatieven te vragen hoeveel en welke hulp ze precies kunnen gebruiken. «De noden zijn niet overal dezelfde en niet overal even acuut», verklaart woordvoerster Johanna Vanraes aan Metro.

Zo verwijst ze naar de buurtbewoners in de omgeving van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. «Zij peilen naar de behoeftes van de mensen die als asielzoeker geregistreerd willen worden. Al hebben ook spontane initiatieven hun nut bewezen, zoals een pannekoekenbak. Los daarvan doet ook de menselijke warmte hen heel veel deugd.»

Ook als de asielzoekers als vluchteling worden erkend, blijft hulp welkom. «Terwijl ze naar een vaste job zoeken, kunnen mensen bijvoorbeeld helpen met de opvang van hun kinderen.»

(infografiek Metro)