"Zittingen van rechtbanken zullen dinsdag in hele land met half uur vertraging beginnen"

"Zittingen van rechtbanken zullen dinsdag in hele land met half uur vertraging beginnen"

Door de geplande acties van de magistraten zullen alle zittingen van de Belgische rechtbanken dinsdag met een half uur vertraging beginnen. Dat blijkt uit een mededeling van de Franstalige magistratenvereniging. De rechterlijke macht had eerder al aangekondigd op dinsdag 7 juni actie te zullen voeren. Alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel werden opgeroepen om rond 8.45 uur bijeen te komen in de gerechtsgebouwen. Er zullen dan manifestaties plaatsvinden en toespraken worden gehouden, zo klinkt het.

Alle voorziene zaken zullen, ondanks de actie, wel behandeld worden. "De zittingen zullen met een goed half uur vertraagd worden, zodat de mensen die hun zaak zien voorkomen niet benadeeld worden", zegt Manuela Cadelli, de voorzitster van de Franstalige magistratenvereniging.

Maar het is de bedoeling dat de aanwezige mensen door de actie bewust worden gemaakt van "het belang en de ernst van onze strijd", zo klinkt het.

De magistraten verzetten zich tegen de besparingen die de twee meest recente regeringen op het vlak van Justitie hebben doorgevoerd. Ze klagen aan dat hun departement "in verval" is. "De door de grondwet gewenste onafhankelijkheid die de burgers moet beschermen tegen institutionele onevenwichten wordt kapot gemaakt door de huidige en de vorige regering", aldus Cadelli. "De Belgische gerechtelijke macht is niet meer in staat om zijn rol als tegenmacht te spelen".

bron: Belga